• POZİTİF İZ

HIV/AIDS Kongresi 2018’den İzlenimler


HIV/AIDS Kongresi 2018, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği (AIDS ve CYBH Derneği), Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED) ve HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND)’nin oluşturduğu “Türkiye HIV/AIDS Platformu” tarafından Prof. Dr. Volkan Korten başkanlığında 15-18 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya Xanadu Resort Hotel’de yapıldı.

“Yeni tanı alan hastaların gittikçe artması, izlemdeki hastaların yaşam sürelerinin uzaması ve bilimsel verilerin her geçen gün artması gerek Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlarını gerekse tıbbın diğer dallarındaki hekimleri bu hastalıkla daha fazla ilgilenmeye ve kendilerini güncellemeye zorunlu kılmaktadır.” açıklaması ile davette bulunulan kongreye derneğimiz adına Dr. Mertcan Tomrukçu katıldı.


Kongrenin ana konuları;

 • Ülkemizde ve Dünyada HIV Epidemiyolojisi,

 • Kür Çalışmaları,

 • Ko-enfeksiyonlar,

 • Tüberküloz ve HIV,

 • Komorbiditeler

 • Antiretroviral Tedavide Gelişmeler idi.


Kongre başkanı Prof. Dr. Volkan Korten açılış konuşmasında bu seneki kongrenin en geniş hekim katılımlı Ulusal HIV/AIDS Kongresi olduğunu, platformu oluşturan derneklerin iş birliği içerisinde özveri ile çalıştığını söyledi.

Açılış Konferansı olan “Ulaşılması Güç Gruplar için Öneriler” de konuşan Prof. Dr. Deniz Gökengin, 2005 ve 2014 arasında Türkiye’de Erkekler ile seks yapan Erkeklerde görülen HIV vakalarının >10 kat artış olduğunu söyleyerek kilit toplumların önemini anlattı.


Doğru zamanda ve doğru yerde, doğru hizmet alınmasını içeren birey temelli sağlık hizmetinden bahseden Dr. Gökengin, kilit toplumlara ulaşmada, bu toplumlarda erken tanı koyma ve tedaviye erken başlamada hekimlerin sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmasının sonucu olumlu yönde etkilediği vurguladı. Ayrıca, “HIV/AIDS Tanı, İzlem ve Tedavi El Kitabı” nın online olarak yayımlandığını duyurdu.


Son bilimsel güncellemeleri baz alarak hazırlanan ve yoğun bir çalışmanın ürünü olan kitap alanda çalışan hekimler için doğru ve güvenilir bir kılavuz olma niteliği taşıyor.


Dört gün boyunca akademik ve bilimsel zeminde oldukça yoğun geçen konferansta “Hızlanan epidemiye nasıl daha hızlı cevap verebiliriz?” sorusuna cevap arandı ve aşağıdaki başlıkların sorunun çözümüne katkıda bulunacağı belirtildi.


 • Tüm sağlık çalışanlarının tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi,

 • Tıp ve sağlık eğitiminde yapılabilecek müfredat değişiklikleri,

 • Liselere yönelik üreme sağlığı ve cinsel sağlık eğitimleri,

 • Sağlık bakanlığı ile ortak olarak hazırlanabilecek kamu spotları,

 • Risk gruplarının doğru tanımlanması ve bu gruplara ulaşılması,

 • Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile kurulabilecek bağlantılar,

 • B=B (Belirlenemeyen=Bulaşmayan)

Poster ve sergi alanları, sözlü sunumlar, vaka oturumları ve bilimsel toplantılar ile mevcut bilgilerin gözden geçirildiği, hekim pratiğinde kullanılacak yeni bilgilerin paylaşıldığı bu verimli kongrede emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.16 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör