top of page
  • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

HIV Hakkındaki Yanlışları Bugün Bitiriyoruz, B=B Diyoruz

Tedavi ile HIV miktarı B=B, yani BELİRLENEMEYEN=BULAŞMAYAN seviyesine gelen pozitif bireyler, HIV’i cinsel ilişkiyle başkalarına bulaştıramazlar, doğal yollarla enfekte olmayan bebekler dünyaya getirebilirler, herkes kadar sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürebilirler.

HIV tanımlanalı neredeyse 40 yıl olmuş ve bilim günümüzde bu denli ilerlemişken; Türkiye’de yapılmış olan en kapsamlı HIV farkındalık araştırmasının sonuçlarına göre toplumun %77’si hala HIV hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını ve %75’i HIV ile yaşayan bireylerin herkes gibi normal bir yaşam sürebileceğini bilmediğini ifade etmektedir.*

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yönetilebilir bir kronik bir sağlık durumu olarak tanımlanan HIV'e ilişkin toplumdaki bu bilgi eksiklikleri ve önyargılar, HIV pozitiflere yönelik damgalayıcı ve ayrımcı davranışlara neden olmakta. enfeksiyonun ülkemizde artmasına ve HIV pozitiflerin hak ihlalleri yaşamasına zemin hazırlamaktadır.

Ülkemizde 1985 yılında yapılan ilk HIV tanısı bildiriminden bu yana, 31 Aralık 2018 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce açıklanan son resmi sayı 21.521’dir. Buna karşın “Türkiye’de HIV/AIDS’in 1985-2016 yılları arasındaki dinamiği” adlı matematiksel modelleme çalışmasında; Türkiye’deki HIV pozitif sayısının 75.255 olduğu öngörülmüştür.

HIV, uzun yıllar belirtisiz seyredebileceği için düzenli HIV testi yaptırmak hem kişinin hem de toplum sağlığını korumanın en etkili yoludur. Türkiye’de binlerce insan HIV pozitif olmasına karşın test yaptırmadığı için durumundan haberdar değildir.

“Ayrımcılığı önleyemezsek, yayılımı da engelleyemeyiz”

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS); HIV enfeksiyonuna ve HIV ile enfekte insanlara karşı ayrımcılık önlenemezse, yayılımın da engellenemeyeceğini savunmaktadır. Bilim çevreleri ve insan hakları savunucuları, önyargılar ve ayrımcılığın yayılımı arttığı yününde hem fikirdir.

Antiretroviral (HIV’i etkisiz hale getiren) tedavi alan HIV pozitifler herkes kadar sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürebilirler. Evlenebilirler, her işte çalışabilirler ve HIV bulunmayan bebekler dünyaya getirebilirler. Hatta düzenli tedavi altında ve en az altı aydır belirlenemeyen viral yüke sahip HIV pozitiflerin, korunmasız cinsel ilişkiyle de HIV'i başkalarına bulaştırmayacakları bilimsel verilerle ispatlanmıştır.

HIV; hava yoluyla, sarılmakla, dokunmakla, öpüşmekle, aynı kaptan yemek ve içmekle, hayatı paylaşmakla bulaşmaz.

(*2017 Başkent Üniversitesi/HATAM HIV AIDS Farkındalık Araştırması)

204 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

HIV ve Gebelik

Comments


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page