top of page
  • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

HIV ile Yaşayanlarda Akran Danışmanlığının Etkisinin Araştırılması

Süresi : 3 ay / Haziran - Ağustos 2022

Destekçi : Kırmızı Kurdele İstanbul - Sivil Toplum HIV Konferansı #HIV2022 Araştırma Fonu

Amaç ve Hedef ve Yöntem :


Türkiye’de, HIV tanısı almış kişilere yönelik yürütülen araştırma ile akran danışmanlığının, yani HIV tanısı almış bir kişinin kendi gibi, HIV alanında çalışan bir derneğe bağlı, HIV konusunda yetkin başka bir HIV pozitiften destek almasının etkilerinin ölçülmesi amaçlandı.


Elde edilen veriler ile özellikle akran danışmanlığının tanı travmasını atlatmada, HIV ile yaşamı normalleştirmede, tedaviye bağlılık ve uyumda, ayrıca psikolojik olarak sağlamlıklarına olan katkısının ölçülmesi hedeflendi.


Öte yandan verilerin kanıt niteliğinde olması ve çalışma sonuçları ile sağlık profesyonellerinin HIV alanında çalışan derneklere daha fazla danışan yönlendirmesi de amaçlandı. Çalışma ile, ‘akran danışmanlığının’ temel eğitimlerinin alınarak, belli bir donanıma / kapasiteye sahip olunması gerektiğinin de altı çizildi.


Araştırma 150 HIV pozitif katılımcı ile yürütüldü. Veriler hiçbir kimlik bilgisi alınmadan, tamamen anonim olarak Google.forms anketi üzerinden elde edildi. Anket 26 sorudan oluşturuldu. Çalışma 15 Temmuz - 25 Ağustos 2022 tarihleri arasında, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.


Çıktılar:


Tanı aldıklarında korku, üzüntü ve yaşamsal sorgulama yaşayan HIV pozitiflere; en çok HIV alanında çalışan bir dernek destek oldu.


Katılımcılar, akran danışmanları ile daha güçlü ve samimi iletişim kurabildiklerini, hekimlerine nazaran daha rahat paylaşımda bulunabildiklerini ifade etti.

HIV ile yaşayanlarda akran danışmanlığı; tanı travmasının daha konforlu atlatılarak yaşamlarının hızla normalleşmesine, tedaviye uyum ve sadık kalınmasına, ‘B eşittir B’ statüsünde gelinmesine büyük katkı sağlamakta. Ayrıca, damgalama ve ayrımcılığa karşı daha donanımlı hale getirmekte, psikolojik olarak daha güçlü ve olası problemlere karşı daha donanımlı hissettirmekte.


20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page