top of page
  • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

HIV ve AIDS Terminolojisi

HIV


‘İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü’, yani HIV’in sonundaki V’ harfi “virüs” kelimesinin kısaltmasıdır. ‘HIV Virüsü’ demek terminolojik olarak doğru değildir. Birlikte kullanınca virüsün virüsü denmiş oluyor.


Bunun yerine: Sadece ‘HIV’ veya ‘HIV enfeksiyonu’ demek yeterlidir.


AIDS


Aynı kural ‘Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu’, yani ‘AIDS Sendromu’ için de geçerlidir. AIDS’in sonundaki S harfi sendromun kısaltmasıdır.


AIDS, başlı başına bir hastalık veya enfeksiyon değildir. AIDS evresindeki kişilerde, HIV’in neden olduğu birden çok hastalık bir arada bulunur ve bir evredir.


‘AIDS Mikrobu / Hastası / Hastalığı’ söylemleri de terminolojik olarak yanlıştır. AIDS bir mikrop – virüs - hastalık değil, HIV’in yol açtığı hastalıklar bütünü olan bir evredir.


Bunlar yerine: Sadece AIDS veya AIDS evresi/tablosu söylemi yeterlidir.

HIV pozitif birey


‘lı–‘li gibi ekler zemininde önyargıyı beslemekte ve ‘öteki’ bir gruba ait olduğunu ima etmektedir. Örneğin; ‘HIV’li veya AIDS’li kişi’ tanımlamaları ayrımcılığı destekleyen ifadelerdir.


‘HIV taşıyıcısı’ söylemi de HIV’in kişi üzerinde bir ağırlık/yük olduğuna işaret etmektedir.


Bunların yerine: Sadece ‘HIV pozitif’, ‘HIV pozitif kişi veya birey’, ‘HIV ile enfekte kişi’ yeterlidir.


HIV bulaşı çoğunlukla ‘HIV kapmak’ veya ‘Hastalık kapmak’ olarak ifade edilir. ‘Kapmak’ kelimesi HIV pozitif kişinin bir ‘suç/günah’ ile enfekte olduğunu vurgulamakta ve önyargı oluşturmaktadır.


Bunun yerine: ‘HIV ile enfekte olmak’ tercih edilmelidir.


Şiddetsiz bir anlatım


HIV ve AIDS’i konuşurken veya görsel imaj olarak kullanırken, şiddetsiz bir anlatım dili tercih etmeliyiz. HIV’e ve HIV ile yaşayan kişilere yönelik bilgi eksikliğinden kaynaklı var olan önyargıları, farkında olmadan kullanılan dil veya görsel ile de körüklenebilir.


Anlatımlarımızda mümkün olduğunda silah/savaşmak/kırmak/parçalamak/ öldürmek… gibi şiddet söylemlerinden kaçınılmalıdır.


Örneğin;

Görsellerimizde kan, iğne, cinsellik içeren ve yüzü kapalı/saklı veya kasları zayıflamış (özellikle de siyahi) insanlar kullanılmamalıdırSon Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page