2016/17

 Faaliyet

Raporu

2016-2017 Faaliyet Raporu Kapak.jpg

2018 Faaliyet

Raporu

Akran Danışmanlığı, Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Eğitimleri Projesi

Faaliyet 2018 Kapak.jpg
Akran Danışmanlığı Projesi.jpg

Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı Öğrencilerinde Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Farkındalık Geliştirme Projesi

Sağlık Projesi Kapak.jpg

Akran Danışmanlığı ve Vaka Yönetimi Eğitimi Projesi

HIV pozitiften pozitife Akran Danışmanlı

Biz varız.

Birlikteysek daha dinamik,

daha bilgili ve çok daha güçlüyüz.

  • Instagram - Gri Çember
  • Facebook - Gri Çember
  • Heyecan - Gri Çember
  • YouTube - Gri Çember

BAĞIŞ

©2018 Pozitif-iz Dernegi, İstanbul. Tüm Hakları Saklıdır.