top of page
  • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

11. İleri Düzeyde HIV/AIDS Kursu’nda STK’ların Önemini Anlattık

Bu yıl on birincisi düzenlenen ‘İleri Düzeyde HIV/AIDS Kursu’ 18-19 Mart 2023 tarihlerinde Hibrit olarak, Anemon Ege Sağlık Oteli İzmir’de gerçekleştirildi.

HIV takibine yeni başlamış olan genç uzmanlara yönelik düzenlenen kursa, hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak HIV izlemi yapan hekimler katıldı.


Ege Üniversitesi HIV/AIDS Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEHAUM), The Training and Resource Initiative / Eğitim ve Kaynak Girişimi (JUSTRI) ve International HIV Partnerships / Uluslararası HIV Ortaklıkları (IHIVP) işbirliğinde düzenlenen kurs Prof. Dr. Deniz Gökengin ve Dr. Mike Youle’nun eş başkanlığında yürütüldü.

Güçlü isimlerin yer aldığı eğitmen kadrosunda; Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İtalya, Polonya ve Romanya'dan HIV uzmanları yer aldı. İngiltere’den Mike Youle, İtalya’dan Prof. Dr. Cristina Mussini , Polonya’dan Prof. Dr. Justyna Kowalska, Romanya’dan Dr. Cristiana Oprea ve Türkiye’den Prof. Dr. Volkan Korten, Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, Doç. Dr. Hülya Özkan Özdemir ve Enf. Uzm. Dr. İlkay Akbulut HIV’i bilimsel açıdan ele alırken aktivist Benjamin Collins ve aktivist Çiğdem Şimşek sosyal yönüne değindi.


18 Mart 2023 Cumartesi günü açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Deniz Gökengin, söze Çanakkale Zaferi'ni kutlayarak başladı. Ardından kursun amacıyla ilgili kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra sözü Dr. Mike Youle'a bıraktı. Dr. Youle, ‘Antiretroviral tedavinin temelleri: Tedaviye başlama ve tedaviyi değiştirme stratejileri’ sunumunun ardından Prof. Dr. Cristina Mussin ‘Eşlik eden hastalıkları olan HIV ile yaşayan kişilerin yönetimi’ni anlattı.

POZİTİF-İZ DERNEĞİ STK'LARIN ÖNEMİNİ ANLATTI


Günün ikinci yarısında IHIVP başkanı aktivist Benjamin Collins ve Pozitif-iz Derneği temsilcisi Çiğdem Şimşek birlikte ‘HIV İle Yaşayan Kişilere Daha İyi Hizmet Verebilmek İçin Sivil Toplum İle İşbirliği’ sunumunu yaptılar.


1981 yılında HIV tanısı alan ve pek çok başarılı işe imza atan Benjamin Collins çevrimiçi olarak yaptığı konuşmasında; Dünya Sağlık Örgütü'nün 2022-2030 dönemi için sırasıyla HIV, viral hepatit ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara ilişkin küresel sağlık sektörü stratejilerinin kilit noktalarına (KSSS) değindi. Bunlarla beraber özellikle HIV ile yaşayanların sağlıklarını her yaşta güçlü tutabilmeleri için, gençlik yıllarından itibaren kendilerine iyi bakmaları ve buna yönelik şimdiden sağlıklarına yatırım yapmaları gerekliliğinin altını çizdi.

Collins’ten sözü devralan Çiğdem Şimşek, HIV ile yaşayanları tanımladıktan sonra Pozitif-iz Derneği'nin çalışmalarını özetledi. Ardından Türkiye'deki sağlık sisteminin yoğunluğunu, hastanelerdeki uzayıp giden hasta kuyruklarını, hekimlerin kısacık zamanda çok hasta bakmak zorunda kaldıklarını, özellikle Covid - Maymunçiçeği gibi başka pandemilerde veya doğal afetlerde daha da artan iş yüklerini ve tüm bunlar arasında HIV ile yaşayan kişilerin hem tıbbi hem de psikolojik ihtiyaçlarını anlattı.

Şimşek, her iki tarafın da ihtiyaçlarını karşılayabilecek olan HIV temelli çalışan sivil topum kuruluşlarının varlığına işaret etti. Pozitif-iz Derneği’nin ise en güçlü yanının akran danışmanlığı olduğunu ve tanı alanların bu sayede HIV ile birlikte yaşamlarını çok kısa sürede olağanlaştırabildiğini kaydetti. Verdikleri akran danışmanlığının başarısını ise, yürüttükleri 'HIV ile Yaşayanlarda Akran Danışmanlığının Etkisinin Araştırılması' sonuçları ile destekledi. Ayrıca, Benjamin’in 42 yıllık HIV ile yaşam hikayesinin HIV tanısı alanlar için büyük bir ilham kaynağı olduğunu ve bunu her fırsatta anlattığını da sözlerine ekledi.


Şimşek, HIV yayılımını durdurmak için, sağlık alanında hizmet veren hekimler, hemşireler, eczacılar ve yardımcı personeller de dahil olmak üzere her kademedeki sağlık profesyonelleri ile öznelerin yan yana, omuz omuza yürüyerek, güçlerini birleştirmeleri gerekliliğinin altını çizdi. Ayrıca özne derneklerinin çalışmalarının, hekimlere daha fazla tanıtılmasına ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

Oturumun tartışma bölümünde, sağlık hizmeti sağlayıcıları, toplum temelli kuruluşlar ve kilit nüfus grupları arasındaki işbirliği konuşuldu. HIV alanında çalışan dernekler ile ortak çalışmalar yapan, vaka yöneten hekimler söz alarak deneyimlerini aktardı.


Dr. Cristina Mussini şu sözlerle sunuma katkı sağladı; "konuşmanızda belirttiğiniz gibi, özellikle yeni tanı alan kişilere mesajların net verilmesi çok önemli. O an ne kadar iyi anladıklarını düşünürlerse düşünsünler, doktor odasından çıktıktan sonra kafaları karışıyor. Dediğiniz gibi bu noktada da akran danışmanlığı çok önemli bir rol oynuyor.”


Böylesi önemli bir kursa davet ettikleri için başta EGEHAUM olmak üzere, JUSTRI’ye, IHIVP’e, eğitimleri destekleyen ilaç firmalarına çok teşekkür ederiz.


Bir büyük teşekkür de sevgili dostumuz Benjamin Collins’e…IHIVP ve Pozitif-iz Derneği ortaklığında bir oturum planladığı için çok teşekkür ederiz.


Eğitmen ler ve konuşmacılar: (sol üstten sırayla) Prof. Dr. Deniz Gökengin, Dr. Mike Youle, Prof. Dr. Cristina Mussini, Prof. Dr. Justyna Kowalska, Dr. Cristiana Oprea, Prof. Dr. Volkan Korten, Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, Doç. Dr. Hülya Özkan Özdemir ve Enf. Uzm. Dr. İlkay Akbulut, aktivist Benjamin Collins, aktivist Çiğdem Şimşek


Kurs programının tamamına buradan ulaşabilirsiniz..Son Yazılar

Hepsini Gör

Komentarze


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page