top of page
  • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

Dünya AIDS Günü 2020 Kapsamında Katıldığımız Eğitimler

Süleyman Demirel Üniversitesi ile canlı yayın yaptık


1 Aralık 2020 akşamı saat 21:00 de Süleyman Demirel Üniversitesi Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğu (PAGUK) davetlisi olarak 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında, üyemiz Önder Bora Instagram üzerinden canlı yayınla bir sunum gerçekleştirdi.

Canlı yayının bitiminde sdu.paguk Instagram hesabında 2 bölümden oluşan videolar şeklinde yayınlanan sunumumuz çok kısa süre içerisinde 323 ve 419 izlenme sayısı elde etti ve halen izlenmeye devam etmektedir.


HIV’in tıbbı boyutundan ayrımcılık ve damgalanmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede katılımcıları gerek HIV hakkında gerek HIV pozitif bireylerle iletişimden, pozitif bireylerin karşılaştıkları sorunları içeren çeşitli başlıklarda detaylı olarak bilgilendirdik. Sunum sonunda soru cevap bölümüne geçtik ve katılımcıların sorularını yanıtladık.


EMSA Akdeniz Halk Sağlığı Tıp Öğrencileri Birliği ile buluştuk


Avrupa ve Türkiye’deki çoğu tıp fakültesinde aktif olarak görev yapan gönüllü bir öğrenci topluluğu olan EMSA (European Medical Student Assocation / Avrupa tıp Öğrencileri Derneği) Akdeniz Halk Sağlığı ve Tıp Etiği grubunun “1 Aralık Dünya AIDS günü farkındalığı için ‘BİR BAŞKADIR HIV(+) OLMAK’ isimli etkinliğine katıldık.

1 Aralık 2020 günü saat 19.00’da katıldığımız etkinlik de,HIV/AIDS hakkında tıbbı ve sosyal yönlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdik. Yaklaşık 40 kişiden oluşan, geleceğin doktor ve sağlık çalışanlarının farkındalığına katkı sağladığımız etkinlik sonrasına katılımcılardan gelen soruları yanıtladık. HIV farkındalık ve duyarlılığını önemseyen genç tıp insanlarına teşekkür ederiz.


Özyeğin Üniversitesi LGBTIQ+ Kulübü’nün davetine katıldık

1 Aralık 2020 günü saat 18:30-19:30 arasında Dünya HIV/AIDS haftası kapsamında, Özyeğin Üniversitesi LGBTİQ+ Kulübünün daveti üzerine, Zoom üzerinden HIV konusunda tıbbi yönden bilgilendirici, ayrımcılığa ve damgalanmaya karşı bilinçlendirici bir toplantı gerçekleştirdik.


Dernek üyemiz ve gönüllümüz olan Önder Bora’nın gerçekleştirdiği sunuma anket geri bildirimlerine göre 18 kişi katıldı.


HIV ve AIDS‘in farkının anlatımıyla başlayan seminerin devamında HIV’in bulaşma ve bulaşmama yolları, tanı ve tedavi süreçleri, tedavi alan HIV pozitif bireylerin ilaca başladıktan kısa bir süre sonra B=B (Belirlenemeyen=Bulaşmayan) seviyesine gelmeleri, HIV pozitif bireylerin çocuk sahibi olmaları, karşılaşılan ayrımcılık ve damgalanmalar gibi başlıklarda bilgilendirmeler yaptık. Sunum sonrası soru cevap bölümünde katılımcıların sorularını cevapladık.


Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi webinarına katıldık


Etkinliği, düzenleyen Koç Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği adına Yusuf Hüseyin Berrak kaleme aldı;

“2 Aralık 2020 Çarşamba günü, 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında “HIV&AIDS Farkındalık Webinarı” isimli etkinliği keyifle gerçekleştirdik. Koç Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği olarak, günümüzde hem sosyal hem bilimsel alanlarda HIV ile yaşayan bireylere karşı yapılan hiçbir türlü damgalama, dışlama ve şiddeti kabul etmiyor aksine kınıyoruz. Bu açıdan, geleceğin hekimlerinin HIV&AIDS konusunda daha duyarlı olmaları, insan haklarının ihlal eden davranışlarda bulunmamaları ve bu ayrışmaya katkı sağlamamaları adına HIV&AIDS konusunu hem bilimsel hem sosyal açıdan ele almak ve bu konuda farkındalık yaratma amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Etkinlikte Pozitif-iz Derneği’nden Çiğdem Şimşek ve Koç Üniversitesi Hastanesinden Süda Tekin davetimizi kabul ederek bu semineri gerçekleştirmemizi sağladılar.


Etkinlik, Süda Tekin’in, HIV’in bilimsel ve tarihsel temelleri üzerine yaptığı sunumla başladı. Bu konuda bilim camiasının nereden gelip nereye gidiyor olduğunu konuştuk. Etkinliğin devamında ise Çiğdem Şimşek, HIV&AIDS’in toplumsal, bireysel ve duygusal açıdan nelere temas ettiğini, nelere sebep olup olmadığını, bu alandaki ayrımcılıkların gerçekte ne kadar hukuk dışı ve insani temel değerlerden yoksun olabildiğini bizlere, dinleyicilere aktardı.

Ardından, sunum boyunca aktarılan bilgileri pekiştirmek ve HIV’in aslında sanıldığı kadar tehlikeli olmadığını ifade etmek amacıyla bir bilgi yarışması düzenledik. Etkinlik sonunda dinleyicilerin olumlu geri dönüşleri bizlere bu konuda gerçekten birilerine temas edebildiğimizi, insanların farkındalık kazanmalarına katkı sağladığımızı hissettirdi.


Sonuç olarak dinleyicilerin bu konudaki farkındalığına temas eden, HIV ile yaşayan insanlara karşı tüm önyargılarla yüzleşmelerini sağlayan ve nefreti önleyen oldukça verimli bir etkinlik oldu. Bu yüzden başta Çiğdem Şimşek ve Süda Tekin olmak üzere katılan herkese bir kez daha teşekkür ederiz.”


Ordu Tıp Öğrencileri Birliği ile HIV’i konuştuk


Ordu Tıp Öğrencileri Birliği tarafından düzenlenen “HIV farkındalık Söyleşisi” Etkinliğine katıldık. 2 Aralık 2020 saat 20:30 da online olarak gerçekleşen etkinliğe 50 tıp öğrencisi katıldı. HIV’in ilk yıllarından bugüne kadar olan güncel gelişmeleri, doğru bilinen birçok yanlışı konuştuğumuz eğitim süresince katılımlardan gelen soruları cevaplayarak ve onlara sorular yönelterek interaktif bir etkinlik gerçekleştirdik. HIV ile ilgili duyarlılıklarından ve çalışmalarından dolayı Ordu Tıp Öğrencileri Birliği’ne teşekkür ederiz.

Rotaract 2420 bölge Bilinçlendirme Komitesi ile HIV’i konuştuk


3 Aralık 2020 akşamı Rotaract 2420 bölge Bilinçlendirme Komitesi Koordinasyonunda çeşitli Rotaract bölge temsilcilerinin katıldığı toplam 71 kişiyle Zoom üzerinden HIV/AIDS bilinçlendirme toplantısı gerçekleştirdik.


Dernek üyemiz ve gönüllülerimizden Önder Bora’nın gerçekleştirdiği sunumda sırasıyla; HIV ve AIDS farkı, HIV’in nasıl bulaşmadığı ve nasıl bulaştığı, HIV çoğalma döngüsü, tanı ve tedavi, B=B, HIV pozitif bireylerin çocuk sahibi olmaları, HIV terminolojisi, HIV pozitif bireylerin karşılaştıkları sorunlar gibi birçok başlıkta detaylı bilgilendirmeler yaptık. Sunum sonrası soru cevap bölümünde katılımcıların sorularını cevapladık.

Aydın Liseli LGBTİ+ ile buluştuk

Aydın LGBTİ+ Topluluğu tarafından1 Aralık Dünya AIDS günü için düzenledikleri, “HIV Fobi ve HIV ile Yaşamak” konusu söyleşiyi gerçekleştirdik.


3 Aralık 2020 saat 20:30 da online gerçekleştirilen oturuma 10 kişi katıldı. HIV fobiye neden olan davranışların eksik bilgiden kaynaklandığını ve bununla mücadele içinde doğru bilgilerin bilinmesi ve aktarılmasının önemini anlattığımız bir sunum gerçekleştirdik. HIV’i tıbbı, sosyal ve hukuksal anlamda değerlendirerek HIV ile yaşayanların neler yaşadığı ile ilgili deneyim aktarımında bulunduk. Aydın LGBTİ+ oluşumuna konuya ilgi ve vakit ayırdıkları için teşekkür ederiz.


Atılım Tıp Öğrencileri Birliği webinarındaydık


4 Aralık 2020 akşamı Atılım Tıp Öğrencileri Birliği tarafından organize edilen webinara davetliydik.

İlk sunumu Halk Sağlığı Profesörü Ahmet Saltık yaptı, Dünyadan ve Türkiye'den örneklerle HIV yayılımı HIV ile yaşayan bireylerin sayıları, HIV in toplumsal önemini anlattı. Ardından Enfeksiyon hastalıkları hekimi Profesör Doktor Necla Tülek HIV in yapısını, bulaş ve korunma yıllarını, tıbbi boyutunu sunumunda anlattı. Üçüncü katılımcı olarak derneğimiz üyelerinden Önder Bora özellikle HIV ile yaşayan bireylerin karşılaştıkları ayrımcılıklardan bahsetti, tedavi süreçleri ve bununla beraber B=B seviyesine gelinmesi dolayısıyla ayrımcılıkların gereksizliği, HIV pozitif bireylere yaklaşım gibi günlük hayatta kişilerin HIV ve HIV ile yaşayan kişilerle ilişkileri üzerinde duran bir sunum gerçekleştirdi. Sunumumuz sonrası soru cevap şeklinde devam webinardan gerek katılan değerli hocalardan ve katılımcılardan çok olumlu dönüşler aldık.

Haliç Üniversitesi ‘Sağlıkta Gelecek Buluşması’ndaydık

Haliç Üniversitesi Ebelik Bölümü tarafından her Cuma günü düzenlenen ‘Sağlıkta Gelecek Buluşması’ temalı ‘Online Panel Dizisi-II’ye davet edildik. 4 Aralık 2020 tarihinde ‘HIV Seni İlgilendiriyor mu? konulu panelin konuşmacısı olarak katıldık.


Üniversitenin farklı sağlık fakültelerinden katılan 100’den fazla öğrenciye HIV’in bilimsel hatlarının yanı sıra hem özel hem de mesleki hayatlarında anahtar bilgi olacak korunma yollarını da detaylıca paylaştık. Damgalanma ve ayrımcılığın da hangi noktalardan türediğine ve nasıl engelleyebileceğimize de değindik. Prof. Dr. Anayit Coşkun ve Öğr. Gör. Şule Bilgiç’e bu keyifli buluşma için çok teşekkür ederiz.


Kocaeli TurkMSIC ile '0’A YAKLAŞ!' dedik


16 Aralık 2020 tarihinde Kocaeli Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu tarafından organize edilen "0'A YAKLAŞ!" isimli etkinliğe katıldık. ‘0 ayrımcılık! – 0 yeni HIV enfeksiyonu! – 0 AIDS’e bağlı ölüm!’ temalı etkinlikte Pozitif-iz Derneği’nden Çiğdem Şimşek katılımcılara HIV'in tıbbi ve toplumsal boyutlarını ele alan bir sunum yaptı. Etkinliğe 40 kişi katıldı ve katılımcıların çoğu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden oluşuyordu.

OTDÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu ve Aydın LGBTİ+ Dayanışması ortak etkinliğine katıldık

16 Aralık 2020 akşamı, ODTÜ Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu ve Aydın LGBTİ+ Dayanışmasının ortak gerçekleştirdikleri film gösterimi ve HIV söyleşisine katıldık.


‘’Mandalina Kabukları’’adlı filmin katılımcılarla beraber izlenmesinden sonra, dernek üye ve gönüllümüz bir sunum gerçekleştirdi. Sunum sonrası film ve sunum üzerinden soru cevap sohbet gerçekleştirdik.


Ondokuz Mayıs Tıp Öğrencileri Birliği ile buluştuk


Ondokuz Mayıs Tıp Öğrencileri Birliği, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı tarafından düzenlenen ‘HIV farkındalığı Etkinliği’ 19 Aralık 2020 Cumartesi akşamı 31 tıp fakültesi öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Açılış konuşmasının ardından Pozitif-iz Derneği’nden Çiğdem Şimşek, HIV&AIDS hakkında tıbbı ve toplumsal boyutlarını içeren sunumunu gerçekleşti. Soru-cevap kısmından sonra Av. Hatice Demir, HIV&AIDS hak ihlalleri ve tıp-hukuk ilişkisini açıklayan sunumunu yaptı. Soru-cevap kısmının ardından fotoğraf, teşekkür ve geri bildirim paylaşımı yapıldı.


Etkinliği düzenleyen Ondokuz Mayıs Tıp Öğrencileri Birliği, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Direktörü Elif Duha Aytekin amaç ve hedeflerini ise şöyle anlatıyor: “SCORA'nın en temel odaklarından olan HIV&AIDS ile ilgili bu etkinliğimizi 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nü geride bıraktığımız bu günlerde; HIV&AIDS ile ilgili bilincin artırılması ve farkındalık oluşturulması, HIV ile yaşayan bireylere karşı her türlü damgalama ve ayrımcılığın engellenmesi amaçlarının yanı sıra, HIV enfeksiyonuyla tedavi alınmazsa gelişebilen AIDS evresinden dolayı hayatını kaybedenlerin anılması adına bu etkinliği düzenledik.

Etkinlik süresince katılımcıları HIV&AIDS hakkında tıp, hukuk ve toplumsal açılardan geliştirmeyi ve bir bakış açısı kazandırmayı hedefledik. Etkinliğin sonunda katılımcılarımız doğru dil kullanımına hakim olmasını hedefledik. HIV ile yaşayanlara karşı yapılan hak ihlallerinin farkında ve karşısında tutum izlemelerini, zarar vermeme, adalet, yararlılık, hastayı bilgilendirme ve hasta gizliliği gibi hasta haklarının farkında olmalarını hedefledik. Tıbbi açıdan HIV&AIDS ile ilgili akademik eğitimlerinin öncesinde ve sonrasında özellikle B=B'nin farkında olan hekimler olmalarını, tıbbi gelişmelerden haberdar olmalarını ve danışanlarını yeni gelişmelerden haberdar etme bilincine sahip olmalarını hedefledik. Tüm fobi, ayrımcılık ve zorbalıkların son bulduğu rengarenk bir dünya umuduyla...


Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine HIV’i anlattık


23 Aralık 2020 Çarşamba günü Ege Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencileri ile bir araya geldik. Yaklaşık 87 öğrencinin katıldığı webinarda önce HIV’in klinik seyrini ve terminolojisini anlattık. Ardından HIV ile yaşayan bireylerin yaşadıkları hak ihlalleri örneklerle paylaştık. Sağlık çalışanının yükümlülüklerinin de altını çizdiğimiz sunumda Dünya ve Türkiye’den de veriler paylaştık.

Muğla Tıp Öğrencileri Birliği üyeleri ile bir aradaydık


26 Aralık 2020 tarihinde Muğla Tıp Öğrencileri Birliği üyeleri ile buluştuk. Dernek üyemiz Önder Bora’nın katıldığı seminer için gelen geri bildirim ise şöyle;


“Bu güzel etkinliğimizde konuşmacı olarak yer aldığınız için çok teşekkür ederiz. Anlattıklarınız bizlere hem ilham kaynağı oldu hem de motivasyonumuzu arttırdı. HIV & AIDS konularında konuşulamayanları konuşmak, akranlarımıza da bu konuda bir bilinç kazandırma yolunda adım atmış olmak bizleri hem çok mutlu etti hem de doğru yolda olduğumuzu göstermiş oldu.


Muğla Tıp Öğrencileri Birliği olarak, ayrımcılığa uğrayan topluluklar adına savunuculuk faaliyetleri gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu yolda bize ilham verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz.”

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile birlikteydik


29.12.2020 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu (EMSA / European Medical Student Assocatio )’nun Sağlık Politikaları kolu tarafından HIV’e Farkındalık başlığı altında düzenlenen etkinliğe HIV aktivisti Çiğdem Şimşek konuşmacı olarak katılım gösterdi. Bu etkinlik çerçevesinde katılan herkesin HIV hakkında kapsamlı bilgi edinmesi amaçlandı. Etkinlikte başta HIV nedir? gibi genel bir sorudan başlanarak kurumsal sunum üzerinden HIV ile ilgili bütün konulara değinildi. Tıp öğrencileri bu konu hakkında detaylıca aydınlatıldı. Etkinlik sonunda merak edilen sorular cevaplandı.

Gaziosmanpaşa TÖB ile buluştuk


Gaziosmanpaşa TÖB Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Direktörü Mine Kürkaya bizim için yazdı;


“14 Ocak 2021 tarihinde "HIV VE AIDS FARKINDALIK EĞİTİMİ" başlığı altında gerçekleşen etkinliğimiz toplamda bir buçuk saat sürdü. Konuğumuz Çiğdem Şimşek bize HIV ve AIDS tanımından, HIV'in geçiş yollarından, HIV tanı ve tedavi yollarından, HIV statülerinden, B=B'nin ne olduğundan, toplumdaki bilgi eksikliğinden dolayı olan ön yargıdan, bu ön yargıyla, ayrımcılıkla nasıl mücadele etmemiz gerektiğinden, doğru dil kullanımından bahsetti. Biz de gerçekten bu eğitimden keyif aldık. Savunuculuğumuza epey katkısı olacağını düşünüyoruz. Tekrardan çok teşekkür ederiz.”


Son Yazılar

Hepsini Gör

تعليقات


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page