top of page
  • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

İki Projemiz 'Hayat Bulan Fikirler' Tarafından Ödüllendirildi

Gilead’ın 2013 yılında ‘Desteklenen her iyi fikir, Hayatı Değiştirir’ mottosuyla başlattığı ‘Hayat Bulan Fikirler Programı’* kapsamında 2 projemiz destek almaya hak kazandı.

Program kapsamında destek almaya hak kazanan 6 bilimsel ve 4 sosyal proje 20 Ekim 2021 günü çevrimiçi gerçekleşen ödül töreniyle açıklandı. 8’inci kez sahiplerini bulan ödüllerin ikisi Pozitif-iz Derneği’ne geldi.


Sosyal Projeler kategorisinde başvuru yaptığımız ‘Türkiye Genelindeki Kadın Örgütlerine Yönelik HIV Farkındalığı Eğitimi’ ve ‘Medyada HIV ve AIDS Duyarlılık Projesi’ desteklenmeye layık görüldü.


Semiha Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleşen ödül töreninin açılış konuşmasını Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin yaptı. Ödül töreni çerçevesinde önceki yıllarda destek kazanan proje sahiplerinin deneyimlerini ve projelerinin bugün geldiği noktayı paylaştıkları bir de panel düzenlendi. Panelde, daha önceki yıllarda ödül alan Neslihan Meriç (İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi) ve Pozitif-İz Derneği’nden Çiğdem Şimşek, Hayat Bulan Fikirler destek programının projelerinin gerçekleşmesine olan katkılarını anlattı.

Ödül alan projelerimiz


‘Türkiye Genelindeki Kadın Örgütlerine Yönelik HIV Farkındalığı Eğitimi’


Proje ile özellikle doğu illerinde çalışmalar yapan kadın derneklerinin HIV konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında planlanan eğitimler sonucunda, özellikle doğu illerindeki kadınların HIV konusunda farkındalığının artması, erken dönemde test ve tedavi için gerekli farkındalığın oluşturulması, test yaptırmak için cesaretlendirilmeleri, erken tanıyla beraber HIV ile enfekte bebek doğumlarının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Bu proje sonunda kadın hakları alanıyla ilişkili sivil toplum kuruluşlarından 60 kişinin HIV’i tam anlamıyla öğrenmiş olması ve dezavantajlı gruplara farkındalık kazandıracak düzeyde olmaları hedeflenmektedir.


‘Medyada HIV ve AIDS Duyarlılık Projesi’


Proje, doğru HIV ve AIDS terminolojisi ile yazılmış, ötekileştirmeyen, nefret söylemlerinden uzak, olumlu görsellerin kullanıldığı haberlerinin yazılı ve görsel medya akımlarında yer almasını ve böylece toplumun HIV ve AIDS’e karşı farkındalığının arttırılması ve duyarlılık kazanan bireylerin teste gitmelerini, tanı almış olan kişilerin ise destek hizmetlerine ulaşmalarını hedeflemektedir.

Proje kapsamında yapılacak haberlerde güncel tıbbi bilgilerin yanı sıra yaşam öykülerinin de yer alması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda HIV ile yaşayan kişilerin basın ile ilişkiler konusunda güçlendirilmesi, kendilerini doğru ve açık bir şekilde ifade edebilme ve basın tarafından ‘alınmak istenilen bilgi’ yerine ‘vermek istediği’ mesaja odaklanma becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir.

Proje ile medya mensuplarının HIV ve AIDS konusunda temel eğitim alması ve HIV ile yaşayan kişilerin röportaj teknikleri konusunda eğitim alması planlanmaktadır. Bu sayede HIV ve AIDS konulu periyodik haber ve röportajların yapılması, yanlış haber yapımının engellemesi, toplumun HIV ve AIDS hakkında doğru bir dil ile hazırlanmış haberlere ulaşması ve toplumsal önyargıların azaltılması, okuyucuların/izleyicilerin teste gitmelerinin teşvik edilmesi bu sayede enfekte olduğundan habersiz olan HIV Pozitif kişilerin statülerinden haberdar olmaları sağlanmış olacaktır. Bu özellikleri ile proje aynı zamanda medya desteğini arkasına alarak Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS)’in 2025 hedeflerine de hizmet etmektedir.Program kapsamında destek almaya hak kazanan 6 bilimsel ve 4 sosyal proje 20 Ekim 2021 günü çevrimiçi gerçekleşen ödül töreniyle açıklandı. 8’inci kez sahiplerini bulan ödüllerin ikisi Pozitif-iz Derneği’ne geldi.


“Hayat Bulan Fikirler” Programı Nedir?

Gilead’ın 2013 yılında başlattığı “Hayat Bulan Fikirler” Programı’nın amacı HIV, viral hepatitler, sistemik mantar enfeksiyonları, onkoloji ve hematolojik maligniteler alanlarında; Hastalıkların taranmasını, Teşhis edilmesini ve/veya uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak projelere destek vermektir. Ayrıca, Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı projelerinden edinilen bilgi ve deneyimlerin, ülkemizin akademik, sosyal ve klinik gelişimine katkı sağlayacağı da öngörülmektedir.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page