top of page
 • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

Koç Üniversitesi Sertifika Programını Tamamladık

GSK Türkiye’nin desteği ve Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nün işbirliği ile 21 Ocak-11 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen ‘Koç Üniversitesi Yönetim Geliştirme Programı’’na katıldık.


HIV alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticileri, üyeleri ve çalışanlarına yönelik planlanan eğitimlerin amacı; örgüt yapılarını güçlendirmek, proje yönetimi ve strateji belirlemede farklı bakış açıları geliştirmek, kurumsal duruş ve temsiliyette daha pozitif etki yaratmayı sağlamak


10 tam günden oluşan eğitimlere derneğimizden Önder Bora, Çiğdem Şimşek, Kerem Taşkın ve Ahmet Özkan katılımcı oldu.


Katıldığımız dersler ve içerikleri:

Eğitimler dizisinin ilk konusu ‘’Stratejik Düşünme ve Planlama’’ idi. Dr. Hakan Tetik tarafından 2 gün olarak verilen eğitimin ilki 21 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Eğitim ana başlıkları;

 • Strateji Kavramı

 • Gelecek Stratejisi Nasıl Yapılır?

 • Stratejinin Dinamikleri Nelerdir?

 • Stratejik Planlamada Hedef Seçimi ve Mega Hedefler

 • Mega Hedeflerin konsolidasyonu, stratejik bazda yorumlanması

 • Makro hedeflerin stratejideki yeri

 • Stratejinin uygulama ilkeleri

 • Yeni bakış açısını kullanarak etki ve yetki alanında pro-aktif olarak stratejilere katkıda bulunmanın teknikleri.


Dr. Hakan Tetik’in ‘’Stratejik Düşünme Eğitimi’’nin ikinci günü 28 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşti, bu eğitimin başlığı ‘’Bildiklerimizi Unutmak’’ (Unlearn) idi. Bu eğitimin ana başlıkları ise;

 • Learn, Unlearn, Relearn kavramlarının anlatımı

 • Biz bildiklerimizi neden bırakamıyoruz?

 • Yeni şeyler öğrenmenin yolları ve teknikleri

 • ‘’Bildiğimiz hangi bariyerlerimiz var?’’ ve ‘’Nasıl çözebiliriz?

04 Şubat 2022 tarihinde Merve Taşkan tarafından ‘’Güçlü Duruş ve İtibar Yönetimi’’ eğitimi verildi.

Eğitimin içeriği;

 • Bireysel duruş nedir? Nasıl oluşur?

 • Sanal ortamda iletişimsel beceriler nelerdir?

 • Kişisel marka nedir? Nasıl korunur?

 • Popülerlik, Bilinirlik ve Kişisel Marka Farkı Nedir?

 • İtibar Nedir? Nasıl İnşa Edilir?

 • İtibar Nasıl Kaybedilir? başlıklarından oluşmaktaydı.


11-12 Şubat 2022 tarihlerinde Figen Alabay tarafından iki gün süren ‘’Finanscı Olmayanlar için Finans’’ eğitimi verildi.


Eğitimin amacı, işletmelerde finansal verilerin Stratejik ve Yönetimsel kararlardaki önemin ve etkilerini değerlendirmek, finansal riskleri tanımlayıp, yönetmek, Kar ve gerçek anlamda yaratılan Nakdin farkını göstermek ve Alternatif Finansman Tekniklerini sunmak ve Örnek çalışmalarla karar aldırarak konuyla ilgili yetkinliğin artması.

Eğitimin içeriği:

 • Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları ve Unsurları

 • Unsurların birbirine Kısa ve Uzun Vadede etkileri

 • Net İşletme Sermayesi Kavramı

 • İşletmelerdeki Finansal Riskler ve Yönetimi

 • Kur Riski ve Yönetimi

 • Faiz Riski ve Yönetimi

 • Likidite Riski ve Yönetimi

 • Özkaynak/Yabancı Kaynak Yönetimi ve sektör bazında olması gereken oranları

 • Faaliyet Karı ve Yönetimi

 • Başabaş Noktası Kavramı

 • Net Kar ve Yönetimi

 • Yaratılan Nakit ve Yönetimi

 • Gelecek ile ilgili çalımalar ve Bütçe

 • Alternatif Finansman Teknikleri

 • Örnek Tablo ve Çalışmalardan oluşmaktaydı.


18 Şubat 2022 tarihinde Dr. Melike Mermercioğlu tarafından ‘’Proje Yönetimi’’ eğitimi verildi. Eğitimde, proje yönetiminin temel kavramları ve bu kavramların kullanarak yürütülecek bir projenin nasıl başarılı yönetileceğini ve sonuçlandırılacağı anlatıldı.

Eğitimin içeriği;

 • Proje nedir?

 • Neden önemlidir?

 • Proje Yönetimi neleri kapsar?

 • Proje Yönetim aşamaları nelerdir?

 • Başarılı bir uygulama için neler gerekir?

 • Sanal ortamda proje yönetimi konusunda öne çıkan özellikler nelerdir?


25 Şubat 2022 tarihinde Mustafa İçil tarafından ‘’Dijital Dönüşüm ve Yeni Trendler’’ eğitimi verildi.

Eğitimin içeriği;

 • Dijital Dönüşümün İş Modellerine Etkisi

 • Disruptive İş Modelleri

 • Dijital Dönüşüm Nedir?

 • Dijital Dönüşümün Yapıtaşları: Büyük Veri, Kurumsal Zeka, Organizasyonel Çeviklik, Dönüşüm Kültürü

 • Teknoloji Trendleri: Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Blockhain, Siber Güvenlik

 • Dijital Dönüşümün Liderleri

 • Dijital Dönüşümün Başarı Kriterleri

 • Farklı Sektörlerden Dijital Dönüşüm Örnekleri

 • Kurumsal ve Bireysel Olarak Geleceğe Hazır Olmak

28 Şubat ve 1 Mart 2022 tarihinde Cem Özen tarafından iki günlük ‘’Çatışma ve Zor Durumların Yönetimi’’ eğitimi verildi.


Bu eğitime katılan katılımcılar; ►Çatışmayı ve yüzleşmeyi etkin ele almayı, ►Güvenli yüzleşmekle ilgili kişisel güçlü alanlarını ve gelişim fırsatlarını, ►Yüzleşmeyi kendileri ve diğerleri için kolay kılmayı dinlediler.


Eğitimin içeriği;

 • Çatışma(ma)nın Sebepleri ve Çatışmanın Boyutları

 • Çatışmanın (Yüzleşmenin) Fayda ve Zararları

 • Çatışmaya Yönelik Tepkiler

 • Baskı Altında Kişiler Arası Etkileşim Tarzları

 • Yüzleşme Konusunu Tanımlamak

 • Radikal Empati

 • Yüzleşme Görüşmesini Yürütmek

 • Yüzleşmenin 6 Etki Alanı

 • İstisnai ve Zor Durumların Ele Almak


Son eğitim ise 11 Mart 2022 tarihinde Selvin Arıhan tarafından gerçekleştirilen ‘İş Dünyasında Anlatımın ve Sözün Gücü’ adlı eğitimiydi.


Eğitimde katılımcıların hem geleneksel hikâyeleri etkileyici bir şekilde anlatarak mesajlarını güçlendirmeleri hem de kendi deneyimlerini ve etrafında gördüklerini etkili birer hikâyeye dönüştürerek anlatma yetisi edinmeleri amaçlanmıştı. Böylelikle sözlü iletişimde yarattıkları etkiyi artırmaları hedeflenmekteydi.

Eğitimin içeriği;

 • Hikâyeler neden var?

 • Aristo’nun ikna kuramı ve hikâyelerin gücü

 • Ayna nöronlar

 • İş dünyasında hikâye anlatıcılığı

 • Sözün gücü ile yaşamı nasıl yaratırız?

 • Kişisel deneyimlerimizi nasıl hikayeleştirdiğimiz, hayatımızı nasıl yaşadığımızı belirler.

 • Hikayeler yoluyla ikna etmek, ilham vermek ve motivasyon sağlamak.

 • Hikâye avcısı olmak

 • Çevremizde an be an yaşanan hikâyeleri yakalamak ve paylaşmak, içinde yaşadığımız topluluğu besler.

Eğitimler dizisi için tüm Koç Akademi ekibine, eğitimcilerine ve GSK Türkiye’ye teşekkür ederiz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page