top of page
  • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

HIV Pozitiften HIV Pozitife Akran Danışmanlığı ve Vaka Yönetimi Eğitimi Projesi

Süresi : 6 ay / Eylül 2017 – Mart 2018

Destekçi : GlaxoSmithKline - AIDS ve CYBE Derneği ile proje ortaklığı ile

Amaç ve Hedef ve Yöntem :


HIV Pozitiften HIV Pozitife Akran Danışmanlığı ve Vaka Yönetimi Eğitimi Projesi, ülkemizde yıllar içinde ve özellikle de son beş yılda önemli ölçüde sayıları artan HIV pozitiflerin destek, danışmanlık ve eğitim gereksinimini karşılayarak onların yaşam kalitelerini arttırmayı ve HIV yayılımının önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlandı.


Bu amaca uygun olarak, yeni tanı almış ya da bir süredir HIV ile yaşayan fakat HIV ile yaşama becerisi geliştirememiş akranlarına rol model oluşturabilecek, HIV statüleriyle barışık, akran danışmanlığı ve vaka takibi yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi hedeflendi.


Buna uygun olarak HIV pozitiflerin en yoğun olarak yaşadığı 3 şehirde 20’şer kişilik gruplara 2 tam günlük eğitimler planlandı.


Eğitim programının ana başlıkları: HIV/AIDS’in tarihçesi, dünyada ve Türkiye’de HIV aktivizmi, HIV’in tıbbi boyutu, HIV ve kalp sağlığı, HIV ve beslenme, yasalar ve insan hakları, tedaviye erişim ve bürokratik işlemler, akran danışmanlığı teknikleri, ilkeleri ve deneyimleri, rollerle canlandırma, grup çalışmaları ve vaka tartışmaları şeklinde tasarlandı.


Eğitimler, HIV ile yaşayan kişilerin bilgilendirilmesini ve deneyim paylaşımını içerecek şekilde tasarlandı. Böylelikle, eğitim almış kişilerin hem HIV durumlarına dair çok bileşenli bilgiye sahip olmaları hem de akran danışmanlığı vermeye hazır hale gelmeleri hedeflendi.


Çıktı:


Eğitimlere 60 kişinin katılımı hedeflenmesine karşın, 41 katılımcı ile beklenen düzeyin altında gerçekleşti. Katılmaktan vazgeçenler ortak gerekçe olarak mahremiyet kaygısını dile getirdi.


Eğitimlere katılmış olanlar arasından pek çoğu, Pozitif-iz Derneği çatısı altında akran danışmanlığı vermeye başlamış ve halen devam eden aktif gönüllülerimizdir.


17 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page