top of page
  • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu 2023’deydik

Güncelleme tarihi: 15 Oca 2023

KLİMİK Derneği HIV/AIDS Çalışma Grubu (HIVÇG)’nun* her yıl düzenlediği ‘İlk Adımda Hasta Yönetimi – HIV/AIDS Kursu’ 14 Ocak 2023 tarihinde İstanbul, Kozyatağı Hilton Otel'de gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Asuman İnan başkanlığında, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji asistanları ile HIV pozitif izlemi yapan uzmanlara yönelik düzenlenen kursun amacı; verilen sağlık hizmetinin kalitesini güncel ve bilimsel bakış açısıyla sürdürmek ve yükseltmek.


Bu yıl hibrit olarak düzenlenen ve 65’i yüz yüze, 288’i çevrimiçi olarak toplam 353 kişinin katılımcı olduğu kurs, 6 oturumla ve 20 konuşmacının sunumları ile tamamlandı.


Tam gün süren toplantıda, alanda deneyimli öğretim üyeleri ve uzmanlar tarafından, sırasıyla;►Tarama-Tanı Testleri, ►Tedavi Ve Takip, ►Fırsatçı İnfeksiyonlar, ►Gebelik, Aşılar, ►Temas Öncesı̇ Ve Temas Sonrası Profı̇laksı̇ konularında sunumlar yapıldı.


Günün son ve altıncı oturumu ise ‘Sı̇vı̇l Toplum Kuruluşları, infeksı̇yon Hastalıkları ve Klı̇nı̇k Mı̇krobı̇yolojı̇ Uzmanları İş Bı̇rlı̇ğı̇’ idi.


Oturum başkanlığını Doç. Dr. Taner Yıldırmak’ın yaptığı bölümde, önce Doç. Dr. Asuman İnan söz alarak, hekim ve STK işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ardından Dr. Yıldırmak sırayla konuşmacıları kürsüye davet etti. İlk sözü Pozitif Yaşam Derneği’nden Yağmur Şenoğuz aldı. Sıradaki konuşmacı ise Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği’nden Arda Karapınar oldu.

Pozitif-iz Derneği adına konuşan aktivist Çiğdem Şimşek ise, Derneğin amaç, hedef ve projelerini ana başlıklar halinde aktardı. Derneğin öncelikli çalışma faaliyeti olan akran danışmanlığının önemine vurgu yaptıktan sonra, sözlerini yürüttükleri araştırma sonuçları ile güçlendirdi.


Panel olarak geçen son bölümde ise, Doç. Dr. Barçın Öztürk özellikle HIV tanısını yeni alan kişilerin derneklere iletişim halinde olmasının önemli olduğunun altını çizdi. Kendisinin her hastasına bilgi vererek derneklere yönlendirme yaptığını aktardı. Ayrıca hekimlerin alanda yaşanan hak ihlallerine hakim olması ve derneklerin yayımladıkları raporları okumaları gerekliliğine vurgu yaptı.

HIV alanında çalışan özne dernekleri ile daimi işbirliği içinde olan Dr. İnan ve Dr. Öztürk yaşadıkları deneyimleri paylaştılar. Her üç dernek için ayrı ayrı olumlu geri bildirimlerde ve övgülerde bulundular.


Nazik davetleri için başta Doç. Dr. Asuman İnan olmak üzere, HIVÇG’na çok teşekkür ederiz.*Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), HIV’e dikkat çekmek ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere 2013 yılında ‘HIV/AIDS Çalışma Grubu (HIVÇG)’nu kurdu.


Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page