top of page
  • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

Raporumuzun Savunuculuk Eylem Planını Yaptık

Pozitif-iz Derneği üye ve gönüllülerinden oluşan kor grup ile 11 Haziran 2022 cumartesi günü İstanbul Ramada Otel'de 'HIV ile Yaşayanların Maruz Bırakıldıkları Hak İhlalleri Raporu 2021'in savunuculuk eylem planını oluşturduk.


Etkiniz AB Programı'nın desteği ile ve Kerem Çiftçioğlu'nun moderasyonuyla gerçekleştirdiğimiz çalıştayda savunuculuk planımızı 1) Değişim Hedefleri, 2) Faaliyet Planı olmak üzere iki başlıkta hazırladık.

Değişim Hedefleri ile ilk Önce rapor ile neyi değiştirmek istediğimize dair bir strateji oluşturduk. Bunun için Koç Üniversitesi'nin Değişim Teorisini kullanarak geliştirdiği Sosyal Etki Kılavuzundan faydalandık.


Böylece raporun gerçekleştirmesini istediğimiz değişim için kimlere (paydaşlar ve hedef grup) ulaşmamız ve hangi faaliyetlere öncelik vermemiz gerektiğini çıkarttık.


Faaliyet Planı ile de Değişim hedefimiz için stratejik önceliklerimizi gördükten sonra daha somut bir şekilde rapor etrafında yapılacakların bir planlamasını yaptık.


Toplantıyı destekleyen Etkiniz AB Programı'na ve hızlı organizasyonu için tüm ekibine çok teşekkür ederiz.Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page