top of page
  • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

HIV Farkındalığını Arttırma Projesi

Süresi            : 1 ay / Mayıs 2024

Bütçe             : 287.300 TL

Destekçi        : Gilead Sciences

 

Amaç ve Hedef ve Yöntem :

 

Projenin ana amacı: pilot okullar olarak seçilen İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, İzmir Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde eğitim gören 18-25 yaş arası öğrencilere, HIV ve CYBE’lerin bulaş yollarının anlatılması, böylece farkındalık düzeyinin arttırılması ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirilerek enfeksiyonlardan nasıl korunulacağının öğretilmesi.

 

Projenin diğer bir amacı ise; hangi sürelerde ve nerelerde test yaptırabileceklerinin bilgisi verilerek gençlerde düzenli HIV testi olma alışkanlıklarının geliştirilmesi.

 

Bunlarla beraber, HIV ile yaşayanlara karşı damgalama davranışlarının ve bunu etkileyen faktörlerin araştırılması,  düzenlenecek paneller aracılığıyla geleceğin yetişkinlerinin tüm enfeksiyonlara ve HIV ile yaşayanlara bakış açıları, varsa ön yargı, klişeleştirme gibi damgalayıcı davranışların tanımlanarak, olumlu iletişim ve davranış modellerinin oluşturulmasına katkı sağlanması beklendi.

 

Bu olumlu davranış modellerinin öncelikle diğer üniversite öğrencilerine ve toplumdaki akranlarına yayılması ve böylece;

 

-    HIV ve CYBE’lar hakkında güncel bilgilerin edinilmesi,

-    Enfeksiyonlardan korunma yolları hakkında bilgi düzeylerinin arttırılması,

-  Teste gitmek için cesaretlendirilerek, düzenli olarak HIV testi yaptırma alışkanlıklarının kazandırılması,

-    HIV ile yaşayan kişilerin toplum genelinde damgalayıcı davranışlara maruz kalmadan sahip oldukları hakları daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri hedeflendi.

 

Ayrıca projede elde edilen verilerin, çıktıların değerlendirilmesiyle bilimsel yayın üretilmesi ve bu konuda örnek bir model oluşturulması da planlandı.

 

Üç adımdan oluşan proje; 1) Panellerin Düzenlenmesi, 2)  Anket Çalışması, 3)  HIV Testi yaptırması şeklinde kurgulandı.

 

Projenin ilk basamağında belirlenen üç üniversitede birer panel düzenlenmesi, katılımcılarda bilgi / tutum ölçen anonim anket yapılması ve eğitimler sonrasında katılımcıların anonim HIV testi yaptırabilecekleri ön görüldü.


Çıktılar: Düzenlenen panellerde 130’dan fazla kişi dinleyici oldu.

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü panelinin ardından Pozitif-iz Derneği tarafından yayımlanan basın bülteni Milliyet, Hürriyet, Evrensel, CNN Türk…vb gibi gazetelerde yer aldı.  

 

Proje Raporu: https://l24.im/yHQqTWp

29 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page