top of page
  • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

Temas Öncesi Profilaksi (TÖP) Eğitimindeydik

14 Mayıs 2022 tarihinde İzmir’de hibrit olarak gerçekleştirilen TÖP (Temas Öncesi Profilaksi) / PreP (Pre-exposure Prophylaxis) eğitimine katıldık.


Pharmactive’in destekleri ile Justri* tarafından verilen eğitimde, yurtdışından HIV aktivistleri ile HIV alanında çalışan doktorlar; dünyada ve çalıştıkları bölgelerde TÖP kullanımı, etkileri, çalışma stratejileri ve hekimler açısından kullanıcıların takipleri konularında deneyimlerini ve bilgilerini paylaştılar. Eğitime derneğimizi temsilen yönetim kurulu başkanı Önder Bora çevrimiçi olarak katıldı.


2 bölüm olarak gerçekleştirilen eğitimin öğlene kadar olan kısmına çevrimiçi katılımcılar dahil olabiliyorken öğleden sonra fiziki katılımda bulunan enfeksiyon hekimleri için grup çalışmaları gerçekleştirildi bu bölüme çevrimiçi katılımcılar dahil edilmedi.

Açılış konuşmasını Justri’nin kurucusu Dr. Michael Youle gerçekleştrdi. Youle sunumuna(1) Justri’yi kısaca tanıtarak başladı ve TÖP’ünün tarihini anlattı.


İkinci konuşmacı olarak Cinsel Sağlık ve HIV alanında uzman Dr. Laura Watressöz aldı. Sunumunda(2) detaylı olarak TÖP’ün etkinliği, kullanım rehberleri ve hedefler, amaçlar, zorluklar ve gelecekti etkilerinden bahsetti.


Eğitimin üçüncü konuşmacı olan Prof. Dr Deniz Gökengin (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı), sunumuna(3) Dünya'da, Avrupa'da ve Türkiye’deki HIV tanı sayılarını, artış bilgilerini paylaşarak başladı.


Ardından Avrupa’da TÖP kullanımının başladığı ülkeler ve bu ülkelerin hangilerinde geri ödeme kapsamında olduğunu, TÖP kullanımına uygun olan ve halen kullanmakta olan ülkeler arasındaki farkları belirtti. Türkiye’de TÖP kullanımının önündeki engellerden, kullanıma sunulması için yapılan çalışmalardan, enfeksiyon hekimlerinden oluşan çalışma grubundan, bir kılavuz hazırlanmasından, çalışma grubunun çalıştay programında alınan kararlardan, şimdiye kadar uygulanan ve eksik kalan başlıklardan bahsetti.


Toplantının son konuşmacısı ise Dr. Nadia Ahmed oldu. Sunumunda TÖP uygulamasındaki 3 başlıktan bahsetti. Bunlar; -Planlama, -Nüfus ve -Yer olarak sınıflandırıldı. Güney Afrika’daki klinik çalışmalardan, hekim, hemşire tarafından planlama, yürütme, takip deneyimlerini paylaştı. Kilit grupların tespiti, yönlendirilmesinin önemini vurguladı ve bu konuda yapılan eğitim, farkındalık çalışmaları ve metodlarını aktardı.


Eğitim ile ilgili daha fazla bilgi için:


1 Dr. Michael Youle Sunum

2 Dr. Laura Watressöz Sunum

3 Prof. Dr Deniz Gökengin Sunum


*JUSTRI Hakkında HIV ve Hepatit B & C gibi ilgili konularda başarılı yanıtlar oluşturmak için sağlık ve hasta toplulukları, uluslararası kuruluşlar ve ilaç endüstrisindeki müttefiklerle birlikte çalışmak üzere kurulmuş, Birleşik Krallık merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. http://justri.org/

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page