top of page
  • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

Bebeklere Artık PEP Tedavisi Önerilmiyor

İsviçre’de viral yükü belirlenemeyen ve doğum sonrası PEP tedavisi almayan bebeklerde HIV bulaşısı görülmedi.


İsviçre, 3’er aylık 3 dönemde viral yükü tamamen baskılanmış annelerden doğan bebeklere yeni doğanlar için PEP* tedavisini artık önermemekte. Bu bilgiler 2019 EACS (Avrupa AIDS Konferansı) nda sunuldu.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi (FOPH) Ocak 2016 dan itibaren 3'er aylık 3 dönemde viral yükü 50 kopya altında olan HIV pozitif annelerden doğan bebeklere artık PEP tedavisini kılavuzlarında önermiyor.

İşviçre’deki bu ulusal önerinin güvenliği ve uygulamanın incelenmesi için bir çalışma yapıldı. Araştırmacılar İsviçre Anne ve Çocuk HIV Grubu çalışmaları ve İsviçre HIV grubu çalışmalarının verilerini değerlendirdiler.

Araştırmalara 2010 ve 2018 yılları arasında 3 er aylık 3 dönemde viral yükü tespit edilen annelerden doğan bebekler de dahil edildi. Yeni öneri, öncesi ve sonrası doğan bebekler arasındaki PEP kullanım sıklığı karşılaştırıldı. Bebeklerin HIV statüleri 6 aylık olduklarında PCR ile değerlendirildi.

Bu çalışma süresince doğan 383 bebeğin 363 ünün (%94.8) annesinin viral yükü 3 er aylık 3 dönemde 50 kopyanın altındaydı.

2016 da değişen rehberden önce doğan 267 bebeğin 264'ü PEP tedavisi aldı buna karşılık daha sonra doğan 96 bebeğin 12 si PEP tedavisi gördü.

3 er aylık 3 dönemde annelerinin viral yükü belirlenen seviyede olan 20 bebeğin tamamına PEP uygulandı. Buna 2016 ve sonrasında doğan 5 bebek de dahil edildi.

PEP kullanılmayan 87 bebeğin hiç birinde HIV’e rastlanmadı. PEP %86.4 oranında azaltıldı ve hiçbir dikey HIV bulaşmasına rastlanmadı.

Bu değerlendirme, yeni doğanlarda yeni yapılan önerilerin İsviçre’de hızlıca uygulanmaya başlandığını gösterdi.

Araştırmacılar, gelir düzeyi yüksek ülkelerde yeni doğan PEP rehberlerinin yeniden gözden geçirilmesini öneriyorlar.

Kaynak:

*PEP NEDİR?

Post Exposure Prophylaxis (Riskli temas sonrası önleme tedavisi) yani kısaca PEP, mevcut HIV tedavisi ilaçlarından bazılarının HIV'e karşı önleme tedavisi olarak kullanılmasıdır. PEP'in amacı virüse maruz kalmış bireyde, HIV enfeksiyonunun yayılarak gelişmesini önlemektir.

207 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page