top of page
  • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

Sağlık Öğrencilerinde HIV Farkındalığı Geliştirme Projesi

Güncelleme tarihi: 7 Ağu 2023

Süresi : 4 ay / 15 Mart - 15 Temmuz 2023

Bütçe : 151.050 TL

Destekçi : Gilead Sciences


Amaç ve Hedef ve Yöntem :

Pozitif-iz Derneği ve pilot kurum olarak seçilen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile İzmir’de çeşitli üniversitelerde eğitim gören diğer sağlık öğrencilerinin HIV ve AIDS ile ilgili bilgi düzeylerinin, davranışlarının ve HIV ile yaşayanlara karşı damgalama davranışlarının ve bunu etkileyen faktörlerin araştırılması, uygulanan modüller aracılığıyla geleceğin hekimleri olan sağlık öğrencilerinin enfeksiyona ve HIV ile yaşayanlara bakış açıları, varsa ön yargı, klişeleştirme gibi damgalayıcı davranışların tanımlanarak, olumlu iletişim ve davranış modellerinin oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlandı.


Eğitime katılan öğrencilerin akranlarıyla etkileşimi ile bu olumlu davranış modellerinin öncelikle diğer tıp fakültesi öğrencilerine ve toplumdaki akranlarına yayılması ve böylece; HYK’lerin sağlık hizmetlerinden damgalayıcı davranışlara maruz kalmadan daha etkin bir şekilde yararlanması, tedavi erişimine, tedavi uyumuna ve yaşam kalitelerine katkı sağlanması hedeflendi.

Dört aşamalı olarak kurgulanan projenin; ilk basamağında 25 sağlık öğrencisinin 2 tam günlük eğitici eğitimi alması, ön-son test ile bilgi düzeylerinin ölçülmesi, ardından üniversite içinde bir panel düzenlenmesi ve son olarak da yaklaşık 50 kişinin anonim HIV testi yaptırması yer aldı.


Proje kapsamında yapılan ön test-son testten elde edilen verilerin, çıktıların değerlendirilmesiyle bilimsel yayın üretilmesi ve bu konuda örnek bir model oluşturulması da planlandı.


Çıktılar: Eğitici eğitimine; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi Tıp, hemşirelik ve Diş Hekimliği fakültelerinde eğitim alan 24 sağlık öğrencisi katıldı.


Eğitim sonunda, katılımcılardan ayrıca eğitim modüllerini ve eğitmenleri değerlendirmeleri de istendi. Geri bildirimlere göre katılımcıların %76’sı etkinliği bir arkadaşına veya meslektaşına tavsiye edeceğini, organizasyondan – konuşmacılardan ve konu seçimlerinden çok memnun kaldıklarını belirttiler.


9 Mayıs 2023 tarihinde İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Tıp Fakültesi Dönem 3, Dönem 4 ve Dönem 5 öğrencilerinden oluşan yaklaşık 50 öğrencinin katılımı ile HIV’in tıbbi ve sosyal yönlerinin ele alındığı ‘HIV Beni Ne Neden İlgilendirir?’ paneli gerçekleştirildi.Proje Raporu : Burada


63 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page