top of page
  • Yazarın fotoğrafıPOZİTİF İZ

Hacettepe HIV/AIDS Günleri-12’de HIV Yolculuğu’nu Anlattık

Bu yıl on ikincisi düzenlenen “Hacettepe HIV/AIDS Günleri-12” 19- 21 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi A3 Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 


Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM) tarafından düzenlenen kursa; Giresun, Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlerden 22 enfeksiyon hastalıkları hekimi katıldı.


Yılda iki kez düzenlenen kurs; asistan hekimler başta olmak üzere, HIV alanında çalışan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının bilgilerinin tazelenmesi amacıyla organize ediliyor.


HIV Yolculuğu 


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek’in hoş geldiniz mesajının ardından, HATAM müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal açılış konuşmasını yaptı. Ardından ‘HIV Yolculuğu’ sunumlarını yapmak üzere sözü HATAM müdür yardımcısı Dr. Aygen Tümer ve Pozitif-iz Derneği temsilcisi Çiğdem Şimşek’e bıraktı.


Tümer sunumuna, HIV’in ilk çıktığı 80’li yılları anlatarak başladı. ‘Belirlenemeyen=Bulaşmayan’ (B=B) bilimsel kanıtını aktardıktan sonra, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS)’in 95 Küresel Hedeflerini paylaştı. 


Bu hedeflerin sırayla; 1) Tüm dünya genelindeki insanların %95’inin test olması ve tanı alması, 2) Tanı alan HIV pozitiflerin %95’inin tedaviye erişmesi, 3) Tedaviye başlayan HIV pozitif kişilerin %95’inin viral yüklerinin (HIV’in kandaki miktarının) ölçülemeyecek düzeye gelip baskılanması (yani B=B seviyeye gelmesi), 4) Tanı alıp, tedaviye başlayan ve viral yükü baskılanmış olan HIV ile yaşayan kişilerin %95’inin sahip oldukları hakları damgalanma ve ayrımcılık yaşamadan, insan onuruna yakışır bir şekilde kullanabilmeleri olduğunu anlattı. Tümer ayrıca, bu hedefler doğrultusunda Dünya ve Türkiye kıyaslamasına bakıldığında ülkemizin ilk basamakta geri kaldığına, ancak ilaca erişim ve baskılamada başarılı olduğuna da değindi.


Aktivist Çiğdem Şimşek ise konuşmasına Pozitif-iz Derneği’ni ve çalışmalarını anlatarak başladı. Ardından HIV ile yaşayanların tanımını yaparak devam etti. HIV ile yaşayanların özellikle Küresel Hedeflerin dördüncü basamağında yer alan Damgalanma ve Ayrımcılık ile yaşadıkları hak ihlallerini anlattı. Bilimde çok başarılı bir noktaya gelindiğini, ancak damgalanma ve ayrımcılıkların devam ettiğini ve bunun da kişilerin tedaviye uyumdaki başarısını etkilediğini kaydetti.Ötekileştirmenin ve damgalamanın dilde başladığını söyleyerek doğru,  güncel ve şiddetsiz HIV Terminolojisi anlatımını paylaştı. Şimşek konuşmasının devamında, ilk basamakta yer alan hekimlerin tanıyı nasıl ve hangi sözlerle açıkladığının HIV’i kabul etmekte hayati önem taşıdığının altını çizdi. HIV’in tanı ve takibinde multidisipliner yaklaşımın (hasta, hekim ve diğer sağlık çalışanları işbirliğinin) önemine dikkat çekti. 


Kursun geri kalan programında; Cinsel Kimlik Çeşitliliği, Antiretroviral Tedavi Prensipleri, Antiretroviral Tedavide İlaç – İlaç Etkileşimleri, Antiretroviral Tedaviye İmmünolojik ve Virolojik Yanıt- Yanıtsızlık, HIV ile Yaşayanların Multidisipliner Yaklaşımda Değerlendirilmesi, HIV ile Yaşayan Kişiye İlk Yaklaşım, HIV ile Yaşayan Bireylerde Dahili Değerlendirme, HIV İnfeksiyonu ve Santral Sinir Sistemi, HIV İnfeksiyonu ve Kadın, HIV İnfeksiyonu ve Yaşlılık,  HIV İnfeksiyonu ve Bağışıklama, HIV İnfeksiyonu ve Kanser, Ulusal HIV/AIDS Doğrulama Merkezi ve Viral Hepatitler Referans Laboratuvarı Genel Tanıtımı, HIV Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Testler, Klinisyen Bakışı ile İlaç Direnç Testlerinin Yorumlanması, Olgularla Antiretroviral Tedavi Dirençli Kişinin Yönetimi sunumları ile olgu tartışmaları yapıldı. Davetleri için başta Dr. Aygen Tümer ve Doç. Dr. Ahmet Çağkan İnkaya olmak üzere HATAM’a çok teşekkür ederiz.


81 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


hiv tdvisinde yeni dönem
bottom of page